FUNDUSZE UNIJNE

loga duże na str

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PPHU SOMBUD Mirosław Socha realizuje operację pn.: „Wprowadzanie innowacyjnych systemów zarządzania i organizacji pracy Hotelu ‘Pod Orłem”, której celem jest Poprawa atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej poprzez wprowadzenie nowego systemu organizacji i zarządzania Hotelu "Pod Orłem" w Kartuzach polegającego na

  • zakupie nowoczesnego sprzętu multimedialnego,
  • wymianie zamków w Hotelu na karty klucze,
  • zakupie zastawy restauracyjnej.


Planuje się, że innowacyjnych usług skorzysta rocznie 200 osób.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Fundusze-europejskie

Comments are closed.