FUNDUSZE UNIJNE

loga duże na str

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Przedsiębiorstwo Produkcujno Handlowo Uslugowe „SOMBUD” Mirosław Socha informuje, iż w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020, realizuję operację pn.: „Usystematyzowanie pracy Hotelu "Pod Orłem" poprzez realizację zakupu automatycznej recepcji, pieców gazowych, stworzenia ekspozycji ryb żywych podświetlanych lampami solarnymi oraz utworzenia pralni”, której celem jest wprowadzenie nowych usług turystycznych i okołoturystycznych poprzez modernizację oferty i wprowadzenie nowej organizacji Hotelu „Pod Orłem”.
Planuje się, iż dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba korzystających z nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej do roku 2023 o 880 osób.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fundusze-europejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PPHU SOMBUD Mirosław Socha realizuje operację pn.: „Wprowadzanie innowacyjnych systemów zarządzania i organizacji pracy Hotelu ‘Pod Orłem”, której celem jest Poprawa atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej poprzez wprowadzenie nowego systemu organizacji i zarządzania Hotelu "Pod Orłem" w Kartuzach polegającego na

  • zakupie nowoczesnego sprzętu multimedialnego,
  • wymianie zamków w Hotelu na karty klucze,
  • zakupie zastawy restauracyjnej.


Planuje się, że innowacyjnych usług skorzysta rocznie 200 osób.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Fundusze-europejskie

Comments are closed.